OM NAUK

NAUK står for Netværk for AUtistiske Kvinder og er – som navnet mere end antyder - et netværk for kvinder på autismespektret. Den første NAUK-gruppe blev oprettet i Aarhus i 2013 af Louise Schwartz Nielsen, der selv er autist. Louise stod for den lokale netværksgruppe i Aarhus fra 2013 til 2019.

I dag (primo 2021) er der udover NAUK København 11 andre lokale NAUK-grupper i Danmark og én på Færøerne.


Læs mere om NAUK og find de andre grupper her: www.nauk.nu

FORMÅL

Formålet med NAUK København er at samle autistiske kvinder til netværksmøder, foredrag og lignende. Vi tror på, at man kan lære meget om sig selv og sin diagnose ved at møde ligesindede.


Vi har tre overordnede mål:


  • at give autistiske kvinder mulighed for at MØDES (online og fysisk), udveksle erfaringer og danne netværk med hinanden.
  • at give autistiske kvinder mere VIDEN om autisme og emner, der har med autisme at gøre, så vi kan opnå en større selvforståelse.
  • at UDBREDE KENDSKABET til og forståelsen for autistiske kvinder i (lokal)samfundet, for derigennem at forbedre vores vilkår.


NAUK København findes primært på to "platforme", hvor vi sparrer og udveksler erfaring og viden:


  • Facebook-gruppen (Læs mere under Bliv medlem)
  • Netværksmøder både online (Zoom) og i virkeligheden (læs mere under Netværksmøder)